Personvernpolicy

Videomarkedsskolens personvernpolicy

Ditt privatliv er av største betydning for oss, og vi følger den nye personvernlovgivningen i Europa (GDPR). For å administrere dine personlige data eller avmeldinger, vennligst kontakt oss via e-post på wenche.veiersted@gmail.com

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre markedsføringstjenester, både på vegne av oss selv og våre kunder. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert. Eventuelle nettsteder som vi lenker til via nettstedet vårt, styres av en egen personvernpolicy som bør vurderes før du sender inn din personlige informasjon.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

Vår behandling av personopplysninger håndteres konfidensielt. Alle partnere i Authentic Image er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom partnere og varer selv om partnerskapet er avsluttet.

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos Videomarkedsskolen kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som f.eks. navn, e-postadresse og hvilket selskap man jobber i.
  • Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for

Behandlingsgrunnlag

Gyldige behandlingsgrunnlag:

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi mener det er din interesse. Vi bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

For å beskytte dine opplysninger bruker vi tredjeparts programvare for å samle inn betalinger, vedlikeholde kundekontaktinformasjonen og vert for våre nettsteder. Alle online transaksjoner er kryptert. For å få autorisasjon og gjennomføring av overføringer, blir informasjon du sender når du foretar et online kjøp, delt med betalingsprosessorer og kredittkortselskapet ditt.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Kajabis datalagringsrutiner

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

Rett til å kreve innsyn:

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at Videomarkedsskolen har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Authentic Image har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over disse prosessene, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Wenche Veiersted, og kan kontaktes på følgende måter:

  • Telefon: + 47 91246933
  • E-postadresse: wenche.veeirsted@gmail.com
  • Adresse: Filmparken på Jar, Postboks 272, 1319 Bekkestua

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Slik unngår du informasjonskapsler/cookies: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du til vilkårene som er beskrevet i denne personvernpolicyen. Vi er forpliktet til å opprettholde sikkerheten og integriteten til dine personlige opplysninger.

Med vennlig hilsen